DET VISUELLE UDTRYK

viser jeres kunder og interessenter
hvem I er, og hvad I står for.
En tydelig visuel identitet
gør jeres kommunikation stærk
og sikrer, at jeres målgrupper
vil kunne genkende jer.

DET VISUELLE
UDTRYK

viser jeres kunder og interessenter
hvem I er, og hvad I står for.
En tydelig visuel identitet gør jeres
kommunikation stærk
og sikrer, at jeres målgrupper
vil kunne genkende jer.

GRAFISK

identitet er din virksomheds første møde med omverdenen. Jeres logo, farver og grafiske udtryk har derfor stor betydning for opfattelsen af jeres brand.

VISUEL IDENTITET

Som med alt andet ændrer trenden sig også, hvad angår den visuelle identitet. Det er derfor vigtigt, at I løbende tilpasser jeres visuelle udtryk, så det har et tydeligt, moderne og let genkendeligt udtryk. Her kan jeg hjælpe jer med at vurdere, hvad der skal til og rådgive om ændringer.

TEAMWORK

I samarbejde med et team af dygtige grafikere og fotografer, sørger vi for enten at justere jeres identiet – eller måske at udvikle en helt ny?

Jeg har stor erfaring med navneændringer og totale omlægninger af den visuelle identitet
– hvilket i øvrigt også kræver massiv intern kommunikation for at sikre, at alle medarbejdere tager den nye identitet til sig – og bruger den efter hensigten.