DET AT ARBEJDE STRATEGISK

med kommunikation og branding er et uundværligt redskab, når I skal i dialog med kunder

og brugere i målet om at optimere jeres forretning

DET AT ARBEJDE STRATEGISK

med kommunikationen er et uundværligt redskab, når I skal i dialog med kunder og brugere i målet om at optimere jeres forretning

STRATEGI

Hvad enten I ønsker at skabe forandring og fremdrift, rekruttere dygtige medarbejdere eller promovere et nyt produkt, handler det først og fremmest om, at jeres overordnede mission er klar og tydelig.

DEFINÉR MÅLET 
En kommunikationsstrategi med et tydeligt defineret mål gør, at I kan være proaktive og målrettede i jeres kommunikation og branding. 

LÆS MERE

PRIORITER INDSATSERNE
Med en skarp strategi bliver det lettere at prioritere indsatserne.

METODER OG GUIDELINES
I strategien formulerer vi metoder og guidelines, der kan bruges som styreredskab i den daglige kommunikation.

Vi udarbejder kommunikationsplaner, som fortæller, hvad I skal kommunikere – til hvem, hvornår og hvordan.

SOCIALE MEDIER

Tilstedeværelsen på de sociale medier er helt nødvendig i dag.

BLIV EN DEL AF SAMTALEN
Via de sociale medier kan I blive en del af den samtale, der foregår ”derude” og dermed indgå i dialog med jeres målgrupper og vigtige interessenter.

HVORFOR OG HVORDAN?
Der er kamp om brugernes opmærksomhed, hvorfor det er en god ide at formulere en strategi for jeres tilstedeværelse på de sociale medier.

LÆS MERE

Strategien skal give svar på:   
Hvorfor gør vi det?
Hvad vil vi opnå?
Hvordan vil vi gøre det?

De sociale medier vil – på samme vis som kampagner, pressearbejde, nyhedsbreve og øvrigt præsentationsmateriale om jeres virksomhed – være elementer i jeres samlede kommunikationsindsats.

Alle indsatser vil blive skrevet ind i konkrete og håndterbare kommunikationsplaner, som I langt hen ad vejen selv kan eksekvere.

INTERNT

God ekstern kommunikation 
forudsætter, at den interne kommunikation fungerer.

KLÆD MEDARBEJDERNE PÅ
Desværre ser vi mange eksempler på, at den interne kommunikation ikke prioriteres særlig højt. 

LÆS MERE

Det er ærgreligt. For det er afgørende vigtigt for jeres eksterne branding, at jeres medarbejdere er klædt godt på med den nødvendige viden, så de kan være ambassadører for virksomheden. Intern kommunikation er også vigtig for at sikre fælles retning mod det definerede mål.

Jeg har stor erfaring med intern kommunikation og forandringskommunikation. Og jeg kan hjælpe med at få jeres interne kommunikation tilpasset, så den vil være tydelig, gennemsigtig og effektiv.

BIRTE KENNEDY